Jobbar tillsammans för att skapa nära vård

Oskarshamn Artikeln publicerades
Anna Nergårdh
Foto: Ida Svensson
Anna Nergårdh

Hälso- och sjukvården i Sverige står inför en stor utmaning, hela systemet ska göras om och anpassas efter behoven som dagens patienter har. Det lokala projektet Oskar har kommit en bra bit på vägen.

Omställningen mot nära vård pågår på flera olika fronter runt om i landet. Samverkansprojektet Oskar var ett av de goda exemplen som togs upp under temadagen med samma tema.

Under torsdagens samlades engagerade i patientföreningar, personer som jobbar nära patienterna, politiker, tjänstemän och fackliga representanter från nästan hela länet på Forum för att prata om nära vård. I publiken fanns också personer från Östergötland, Jönköpings län och Kronobergs län.

För att nära vård ska fungera måste många olika instanser samarbeta för att tillsammans kunna ge patienterna en god och nära vård.

Anna Nergårdh, som på uppdrag av regeringen gör en utredning om god och nära vård, berättade vad de kommit fram till hittills och vad de jobbar med nu.

– Vårt hälso- och sjukvårdssystem har rätt många år på nacken. När de byggdes var det mesta akuta insatser som infektioner och olycksfall som behövdes hanteras. Idag är det framförallt kronisk sjukdom och långvariga och komplexa tillstånd. Systemet är inte byggt för det, säger Anna Nergårdh, särskild utredare.

Hon tar upp cancervården som ett exempel. Tidigare när någon fick cancer så gick det bra eller inte bra. Idag lever många med cancer som en kronisk sjukdom eller med följder efter sjukdomen under lång tid.

– Vi måste ha en hälso- och sjukvård och omsorg som hanterar det som är behovet hos befolkningen idag.

För att kunna göra det behöver många olika professioner samverkar runt varje patient.

– I de framgångsrika exemplen är alla olika aktörer inblandande och det är så det kan blir en personcentrerad vård på riktigt.

Akutsjukhusen, hälsocentralen, den mobila vården, stödet till egenvård är några av de olika verksamheterna som behöver samverka.

– En av grundstenarna är frågan: Vad är viktigt för dig? Vad är viktigt för att du ska kunna leva ditt liv på ett så bra sätt som du har möjlighet till även med din sjukdom eller diagnos och olika behov.

Nästa steg är hur vården ska ta till vara på svaret.

– Om vi ska kunna svara på den frågan handlar det väldigt ofta om att de olika insatserna som görs måste hänga ihop.

Anna Nergårdh som i många år arbetade som hjärtläkare leder en utredning om nära och god vård som regeringen har beställt.
Foto: Ida Svensson
Anna Nergårdh som i många år arbetade som hjärtläkare leder en utredning om nära och god vård som regeringen har beställt.

Anna Nergårdh tror att det är viktigt med hög delaktighet i under en sådan här process. Att patienter, brukare, medarbetare och politiker med flera får vara med och tycka.

– För att det ska hända på riktigt ute i verksamheterna måste man känna att man varit en del i utvecklingen, säger Anna Nergårdh.

Men det är en omställning som kommer att få ta tid.

– Det finns ingen quick fix, säger Anna Nergårdh.

Under dagen fick deltagarna höra mer om lyckade projekt för nära vård som Borgholmsmodellen och Hälsostaden på Ängelholms sjukhus.

Bland dem finns också den lokala satsningen projektet Oskar som startades för att patienter som blir utskrivna från sjukhuset och ska åka hem ska känna sig trygga och veta vad som kommer att ske härnäst.

När en patient ska skrivas ut hålls ett videosamtal med alla är med i teamet runt personen i fråga, som sjuksköterskor och biståndshandläggare.

– Både patienterna och deras anhöriga känner sig trygga när det är dags att åka hem om de vet att allt är planerat, även om man är i en helt ny livssituation. Helheten är så viktigt, säger Teresa Tolic Trossmo, socialchef i Högsby kommun.