Jojjes kök blir kvar över sommaren – tvisten avgörs i rätten

Oskarshamn Artikeln publicerades
Jojjes kök.
Jojjes kök.

Kalmar tingsrätt gjorde på tisdagen ett försök att medla i tvisten mellan Jojjes kök och Oskarshamns kommun.

– Vi kom inte överens, säger Göran Landenius.

Trots ett beslut i hyresnämnden om avflyttning senast den 30 oktober 2018 har Mustafa Türkkan vägrat att lämna gatuköket. Han hävdar att det inte fanns något hus på platsen när avtalet ingicks med kommunen, och att det därför inte handlar om ett hyresförhållande utan om ett anläggningsarrende.

Kommunen har en annan uppfattning i frågan och har stämt Türkkan vid Kalmar tingsrätt för att få honom att flytta.

En förberedande förhandling hölls vid Kalmar tingsrätt på tisdagen. Enligt kommunens mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius, som själv inte var med vid förhandlingen, gjordes då ett försök att lösa tvisten genom medling.

– Kommunens advokat var med på telefon. Motparten närvarade med sin jurist, säger Göran Landenius och fortsätter:

– Vi kom inte överens. Det innebär att det vi sa i hyresnämnden står kvar.

Nästa steg är en tingsrättsförhandling som hålls den 26 augusti.

– Fram till dess ska parterna skicka in uppgifter.

Det betyder att Jojjes kök inte kommer att rivas under de kommande fyra månaderna.

– Vi kan inte göra något. Nu ska rättvisan ha sin gång och vi får se vem som vinner. Kalmar tingsrätt får avgöra det här. Det tar tid, säger Göran Landenius.

Han konstaterar att parterna står ganska långt ifrån varandra i frågan om ekonomisk ersättning.

– Det är tråkigt att vi inte kunde komma överens.