Kajer måste lagas och rör i backen bytas ut

Oskarshamn Artikeln publicerades
Tekniska nämnden har äskat pengar för år 2024 för att kunna reparera fler kajer och byta ut rör under marken. Piren och kajen i Påskallavik har renoverats i år.
Foto: Kenny Bengtsson
Tekniska nämnden har äskat pengar för år 2024 för att kunna reparera fler kajer och byta ut rör under marken. Piren och kajen i Påskallavik har renoverats i år.

Kajer och stenbroar kräver omsorg, rör under marken behöver bytas ut och ett beslut ska tas om det ska bli en rondell eller ett nytt trafikljus i korsningen Stengatan/Köpmangatan. Tekniska nämnden har äskat om mer pengar.

Det handlar om satsningar som tekniska nämnden vill göra under år 2024 och det är en del av sin investeringsbudget för 2021-2024.

Nämnden har äskat fem miljoner kronor under 2024 för underhåll av kajer och stenbroar.

– Vi är en kustkommun och vi har otroligt mycket kajer. Just nu har vi dykare ute som går ner och tittar på Skeppsbrokajen. Den ska vi åtgärda nu under våren 2020. Där har vi sättningar, säger Yvonne Bergvall (S) ordförande i tekniska nämnden.

Gotlandstrafiken har flyttats och den kör inte längre ut på Skeppsbron längre men det har satt sina spår.

– Den har varit hårt utsatt av tung trafik och av vatten och vågor.

Det här året har piren i Påskallavik och kajen fått extra omsorg.

– Vi har en hel del stenbroar också som vi måste underhålla för att de inte ska rasa ihop.

I flera år har tekniska nämnden haft 12 miljoner kronor per år till drift, underhåll och förnyelse. Till år 2024 önskar de 15 miljoner kronor istället.

– Det handlar om våra rör i backen för vatten och avlopp. Vi har rör som är 50-70 år som är jättebra och rör som är 20 år som är uttjänta.

Det är mycket som påverkar hur länge rören håller, exempelvis hur mycket trafik som kör på vägen och vilket material som rören är tillverkade av.

Frågan om det ska bli ett nytt trafikljus eller en rondell i korsningen Stengatan/Köpmangatan är inte avgjord än. Det finns olika uppfattningar om vad som är den bästa lösningen. Tekniska nämnden önskar sex miljoner kronor under 2024 till korsningen. Förhoppningsvis håller de gamla trafikljusen tills dess.

Beslut om hur mycket pengar som nämnden får tas i maj nästa år.