KD-motion: Satsa på mer viltstängsel

Stockholm/Kalmar län Artikeln publicerades

Få mil med viltstängsel samtidigt som Kalmar län topp viltolycksstatistiken. Detta vill riksdagsledamoten Gudrun Brunegård (KD) ändra på.

I och med att det nya riksdagsåret öppnades har Gudrun Brunegård som efterträdde Jimmy Loord (KD) i riksdagen fått chansen att vara med från start. Och hon inledde riksdagsåret med att lämna in en motion om viltstängsel i Kalmar län.

Hon vill att riksdagen ställer sig bakom förslaget att fler viltstängsel sätts upp vid vägar med hög olycksfrekvens.

Motiveringen till förslaget är att länet hör till de län med minst antal mil viltstängsel längs riks- och Europavägar i landet. Vilket visar sig i viltolycksstatistiken. Viltstängsel är det effektivaste sättet att förebygga viltolyckor. Speciellt i kombination med viltvarningssystem och lösningar som gör att viltet ändå kan ta sig över eller under vägarna.

Brunegård menar att det är av stor vikt att vägar med omfattande pendlingstrafik görs säkrare. Och ur ett samhällsperspektiv borde viltstängsel vara lönsamt att investera i på de mest olycksdrabbade sträckorna.