Klart: Avvecklingsplan tas fram för återvinningsstationer

Oskarshamn Artikeln publicerades
Återvinningsstationen i Bråbo.
Foto: Ida Svensson
Återvinningsstationen i Bråbo.

Gatuavdelningen har nu fått i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för de kommunala återvinningsstationerna.

Tekniska nämnden tog beslut i frågan på fredagsförmiddagen. Nämnden ger gatuavdelningen i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för hur återvinningsstationerna ska avvecklas före den 31 december 2019.

De fasta återvinningsstationer som berörs finns i Björnhult, Bråbo, Krokshult och Klintemåla. Dessutom berörs den mobila stationen som flyttas runt mellan Emsfors, Mörtfors, Kanalen och Ishult.

– Vi har inte fattat något beslut om avveckling. Vi har fattat beslut om att ta fram en avvecklingsplan och få den presenterad, säger Per Tingström (KD) som var ordförande under mötet eftersom både Yvonne Bergvall (S) och Stefan Pettersson (M) hade förhinder.

Per Tingström medger att det känns tråkigt att försämra servicen till kommuninvånarna. Samtidigt konstaterar han att återvinningsstationer egentligen inte är ett kommunalt ansvarsområde.

– Det är en annan aktör som har ansvar för det här.

Han syftar på Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för insamling av just förpackningar och tidningar. De återvinningsstationer på landsbygden som kommunen ansvarar för är en utökad service som är skattefinansierad.

Yvonne Bergvall har tidigare uppgett att en avveckling av återvinningsstationerna skulle ge en besparing på närmare en halv miljon kronor. På presskonferensen efter fredagens nämndssammanträde uppgav dock tekniske chefen Richard Bergquist att besparingen endast uppgår till 250 000 kronor.

Gatuavdelningen fick även i uppdrag att ta fram en särskild plan för återvinningsstationen i Klintemåla, som har många turister under sommaren.

– Planen är kopplad till turistsäsongen, säger Per Tingström.

Ärendet om återvinningsstationerna väckte en hel del diskussion under mötet. SD yrkade på återremiss och lämnade även in en protokollsanteckning. Inget av de andra partierna hade något eget yrkande. Beslutet krävde inte heller någon votering.

De partier som var närvarande under mötet var L, SD, M, S, V och KD. Centerpartiet, som har motsatt sig avvecklingsplanerna, hade inte möjlighet att delta.

Om återvinningsstationerna läggs ner före årsskiftet får invånarna i bland annat Bråbo, Mörtfors och Krokshult bege sig till andra orter för att återvinna sina förpackningar och tidningar. Något som lyfts fram som en fördel i sammanhanget är att nya återvinningscentraler har byggts i både Kristdala och Figeholm.

Samtidigt finns planer på att införa ett nytt system med fastighetsnära insamling. Regeringen har beslutat att minst 60 procent av bostadsfastigheterna i Sverige ska ha fastighetsnära insamling 2021. Från 2025 ska förpackningar och returpapper samlas in vid alla bostadsfastigheter.

Ännu har inget beslut tagits om hur systemet ska fungera i Kalmar län eller när det kommer att införas.