Klartecken till bostadsrätter i Havslätt – trots protester

Havslätt Artikeln publicerades
Illustration av de planerade bostadsrätterna i Havslätt.
Foto: GBJ Bygg
Illustration av de planerade bostadsrätterna i Havslätt.

Trots att flera grannar motsatt sig planerna på 24 nya bostadsrätter i Havslätt beviljas bygglov för projektet.

”Det finns många andra ställen att slå upp husen på där inga/inte så många blir berörda. Vi vill inte ha en massa flerbostadshus i vårat område”, skriver en av grannarna i ett yttrande till kommunen.

Andra grannar framhåller att bostadsrätterna skulle hamna för nära deras hus, förändra det lugna området i Havslätt, förstöra havsutsikten och sänka värdet på deras fastigheter.

Men enligt samhällsbyggnadskontoret utgör de inkomna synpunkterna inte skäl för att avslå ansökan om bygglov.

Samhällsbyggnadsnämnden går på kontorets linje och beviljar både bygglov och marklov för projektet. Medgivande lämnas också till en avvikelse från gällande avstyckningsplan/detaljplan. Byggnadsverk får egentligen inte placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgränser, men då det huvudsakligen handlar om uteplatser och balkonger bedöms inte avvikelsen innebära en betydande påverkan på omgivningen.

Det är på fastigheten Blyet 5 som byggföretaget GBJ ska uppföra fyra flerbostadshus i två våningar med tre lägenheter per våning. Totalt handlar det om 24 lägenheter som alla får egen ingång samt uteplats eller balkong.

Nämndens beslut går att överklaga.