Kommunfullmäktige kommer få ta det tuffa beslutet

Oskarshamn Artikeln publicerades
Socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M).
Foto: Daniel Diaz
Socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M).

Beslutet om nedläggning av äldreboenden blir en kommunfullmäktigefråga. – Beslut som innebär en större förändring ska tas hela vägen till fullmäktige. Viktigt att alla får komma till tals, säger Rolf Lindström (M), omsorgsnämndens ordförande.

Nämnden har sitt arbetsutskott den 11 september men då utredningen redovisades redan i juni kommer inget förslag till beslut tas där utan ärendet går direkt till socialnämnden den 25 september. Där kommer nämnden ge ett förslag till beslut.

Det skickas sedan vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 oktober alternativt direkt till kommunstyrelsen den 16 oktober. Förslaget till beslut kan gå via kommunstyrelsens arbetsutskott om socialnämnden justering av protokollet går snabbt. Oavsett vilket är det väsentliga att ärendet bereds till kommunfullmäktige den 11 november. Där fattas det slutgiltiga beslutet om vilka boenden som får finnas kvar och vilka som läggs ner.

Skulle beslutet där påverka kommunens budget som togs i juni kan det tas upp på nästa kommunfullmäktige den 9 december. Där görs justeringar av budgeten.

Är det viktigt att nå konsensus eller i alla fall en bred majoritet i frågan?

–Givetvis är det önskvärt med en bredare majoritet. Vi vet att ärendet är noggrant utrett och alla är medvetna om att osthyvelns tid är förbi. Samtidigt är jag övertygad om att vi kommer handskas väl med skattebetalarnas pengar och erbjuda våra kommuninvånare boenden med god och nära vård, säger Rolf Lindström.