Kortare väntetider för bygglov i Oskarshamn

Oskarshamn Artikeln publicerades
Illustrationen visar den 600 kvadratmeter stora skolbyggnad som tekniska kontoret vill uppföra vid Rödsleskolan efter att K-huset har rivits.
Illustrationen visar den 600 kvadratmeter stora skolbyggnad som tekniska kontoret vill uppföra vid Rödsleskolan efter att K-huset har rivits.

Oskarshamns kommun har förbättrat sina handläggningstider för bygglov. Nästan tre fjärdedelar av alla bygglovsärenden avgörs inom fem veckor.

Enligt en uppföljning av byggverksamheten som presenterades för samhällsbyggnadsnämnden på tisdagen behöver den som söker bygglov i Oskarshamns kommun inte vänta särskilt länge på beslut.

Under 2018 avgjordes 73 procent av alla bygglovsärenden inom fem veckor. Nästan hälften av ärendena avgjordes inom tre veckor och 23 procent inom en vecka.

Samhällsbyggnadschef Lena Saksi uppger att det har skett en markant förbättring av handläggningstiderna på senare år.

– Bygglovshandläggarna är riktigt snabba i den här kommunen, säger Lena Saksi.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ylva Alexandersson (M) ser handläggningstider för bygglov som en viktig fråga för kommunen. Hon gläds åt den positiva utvecklingen på bygglovsavdelningen.

– De har jobbat hårt med det här och verkligen förbättrat sig, säger Ylva Alexandersson.

Bland annat har man ändrat sina rutiner och infört gemensamma möten där alla bygglovsansökningar som kommit in gås igenom. Genom att bygglovshandläggarna samarbetar mer med varandra har verksamheten blivit mindre sårbar. Lena Saksi lyfter även fram att personalomsättningen på samhällsbyggnadskontoret, som tidigare varit hög, har minskat betydligt.

– Nu är omsättningen på personal jättelåg. Förra året slutade fyra personer, varav en valde att komma tillbaka.

För några år sedan såg det annorlunda ut.

– 2015 sade alla bygglovshandläggare upp sig samtidigt, säger Lena Saksi och berättar att man lyckades ersätta dem med nyutexaminerade.

– Gänget som jobbar nu har skolats i Oskarshamn och har ett smidigt samarbete. Nu ser vi resultatet av det.

Ett aktuellt bygglovsärende berör Rödsleskolan där tekniska kontoret vill riva det så kallade K-huset, en byggnad från 1920-talet, och ersätta det med en dubbelt så stor skolbyggnad för kontor och skolhälsovård.

K-huset, som från början var bostad, anses inte uppfylla dagens krav. Innan samhällsbyggnadsnämnden tar beslut om rivningen ska dock Länsmuseet få möjlighet att yttra sig. Ärendet tas upp till beslut på nämndens sammanträde i mars.