Kraftig hyresrabatt för lägenheter i stationshuset

Oskarshamn Artikeln publicerades
Stationshuset byggdes 1906 och är byggnadsminnesförklarat.
Foto: Jimmy Larsson
Stationshuset byggdes 1906 och är byggnadsminnesförklarat.

Tekniska kontoret hyr ut lägenheterna i stationshuset i Oskarshamn till kraftigt rabatterad hyra. Den största lägenheten, som är på 206 kvadratmeter, kostar 9 269 kronor per månad. Hyresrabatten uppgår till 45 procent jämfört med medelhyran i Oskarshamns kommun.

För några år sedan gjordes området kring järnvägsstationen om till Oskarshamns nya resecentrum. Satsningen kostade drygt 51 miljoner kronor, varav 34 miljoner lades på att bygga om och renovera det anrika stationshuset, som uppfördes 1906 och brukar beskrivas som en av Oskarshamns vackraste byggnader.

Efter renoveringen öppnade en restaurang i stationshuset i november 2017, men verksamheten blev kortvarig. Mindre än fyra månader efter öppningen gick restaurangen i konkurs och lokalerna stod därefter tomma i ett år innan kommunen lyckades skriva kontrakt med en ny krögare.

Våren 2019 satte Richard Bergquist, förvaltningschef för tekniska kontoret, sin signatur på tre olika hyreskontrakt med den nye krögaren. Tekniska kontoret hyr nämligen inte bara ut restaurangen till krögaren utan även de två lägenheterna i stationshuset – en fyrarummare på 206 kvadratmeter och en femrummare på 126 kvadratmeter. Richard Bergquist gav även krögaren tillåtelse att hyra ut de båda lägenheterna i andra hand.

Varför valde ni den lösningen?

– Framför allt för att slippa eventuella bekymmer med störningar, säger Richard Bergquist som menar att hyresgästerna inte kan klaga om restaurangen är öppen till sent på kvällen.

– Hade vi hyrt ut till någon annan skulle det ha funnits risk för störningar från restaurangverksamheten.

Innan den nuvarande restaurangen etablerades hade kommunen en diskussion med krögaren om möjligheten att erbjuda boende till de anställda.

– Att ha boende att erbjuda skulle underlätta för honom att locka arbetskraft.

I samband med renoveringen av stationshuset sades de gamla hyreskontrakten upp och hyresgästerna som bodde i lägenheterna fick flytta därifrån. Enligt Richard Bergquist kunde hyresgästerna inte bo kvar på grund av den långa byggperioden.

Någon renovering av lägenheterna gjordes inte, däremot slogs två lägenheter ihop till en större eftersom toaletten i den ena lägenheten togs bort när en hiss installerades i byggnaden. Femrumslägenheten som bildades av de två mindre lägenheterna har därför två kök men bara en toalett.

Krögaren får betala 7 500 kronor i månaden för den 126 kvadratmeter stora lägenheten, vilket innebär att hyran per kvadratmeter är knappt 60 kronor per månad. Det kan jämföras med medelhyran för en lägenhet i Oskarshamns kommun som enligt SCB:s statistik för 2019 ligger på 82 kronor per kvadratmeter. Jämfört med medelhyran i kommunen får krögaren en hyresrabatt på 27 procent.

Hyresrabatten är ännu större för fyrarumslägenheten. Tekniska kontoret hyr ut den 206 kvadratmeter stora lägenheten för 9 269 kronor i månaden. Hyran per kvadratmeter är därmed 45 kronor per månad, vilket ger en hyresrabatt på 45 procent jämfört med medelhyran i kommunen.

Även i jämförelse med medelhyran för lägenheter byggda fram till 1940 i mindre kommuner är lägenhetshyrorna i stationshuset låga.

Hade ni kunnat hyra ut lägenheterna med en högre hyra?

– Det är jättesvårt att spekulera i, säger Richard Bergquist som medger att lägenheterna har ett väldigt fint läge i stan.

Han uppger att hyrorna har satts efter förhandling med hyresgästen. När fyrarumslägenheten hyrdes ut före ombyggnationen av stationshuset var hyran 10 000 kronor per månad – en hyra som alltså har sänkts till 9 269 kronor per månad.

– Det är värt något för oss att ha samma hyresgäst i lägenheterna som i restaurangen för att minimera risken för klagomål på verksamheten i restaurangen från lägenheterna.

Att hyran för femrumslägenheten inte är mer än 7 500 kronor per månad förklarar Richard Bergquist med att lägenheten har en ”minst sagt dålig planlösning” med ett trapphus i mitten, på grund av sammanslagningen av de två mindre lägenheterna.

Att de låga lägenhetshyrorna skulle vara en indirekt subvention av restaurangen håller den tekniske chefen, som tidigare var fastighetschef, inte med om.

– Nej, jag vill inte se det som att det är någon subvention av restaurangen.

Fakta

Lägenhetshyror i stationshuset i jämförelse med medelhyra

Hyra för lägenhet på 206 kvadratmeter med fyra rum och kök: 9 269 kronor per månad (45 kronor per kvadratmeter).

Hyra för lägenhet på 126 kvadratmeter med fem rum och kök: 7 500 kronor per månad (60 kronor per kvadratmeter).

Medelhyra för hyreslägenhet i Oskarshamns kommun: 82 kronor per kvadratmeter.

Medelhyra för hyreslägenhet i kommuner med mindre än 75 000 invånare, alla byggår: 83 kronor per kvadratmeter.

Medelhyra för hyreslägenhet med 4+ rum byggd fram till 1940 i kommuner med mindre än 75 000 invånare: 73 kronor per kvadratmeter.

Hyra för fyrarummaren i stationshuset om hyran hade varit 82 kronor per kvadratmeter: 16 892 kronor per månad.

Hyra för femrummaren i stationshuset om hyran hade varit 82 kronor per kvadratmeter: 10 332 kronor per månad.

Fotnot: Uppgifterna om medelhyra är hämtade från Statistiska centralbyrån och gäller 2019.

Visa mer...