”Kraftigt försämrad service för boende på landsbygden”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Annicka Gunnarsson, ordförande i Hela Sverige Oskarshamn.
Foto: Åsa A Cederbom
Annicka Gunnarsson, ordförande i Hela Sverige Oskarshamn.

Hela Sverige Oskarshamn protesterar mot planerna på att avveckla de kommunala återvinningsstationerna.

Som vi tidigare berättat ska en avvecklingsplan tas fram för kommunens egna återvinningsstationer. Dels berörs de fasta stationerna i Björnhult, Bråbo, Krokshult och Klintemåla, dels den mobila stationen som flyttas runt mellan Emsfors, Mörtfors, Kanalen och Ishult.

”Att ta bort återvinningsstationerna i dessa byar innebär en kraftigt försämrad service för boende på landsbygden. Samtidigt ökar det miljöpåverkan då resorna till närmaste återvinning ökar. En del boende på landsbygden har dessutom varken bil eller körkort, hur har kommunen tänkt att de ska kunna återvinna sina förpackningar? En annan risk, som vi bedömer är stor, är att allt mer skräp kommer att dumpas i skog och mark eller eldas upp”, skriver Annicka Gunnarsson, ordförande i Hela Sverige Oskarshamn.

Organisationen vill att tekniska nämnden ser över sin budget och tar beslut som inte missgynnar landsbygden.

”Oskarshamns kommun, som är medlemskommun i Kalmarsundsregionens renhållare, bör även vara pådrivande när det gäller hushållsnära insamling och se till att landsbygden är de första som får ta del av den förbättrade servicen.”

Först när hushållsnära insamling införts kan de kommunala återvinningsstationerna avvecklas, anser Hela Sverige Oskarshamn.