Lindarna på Lilla torget kan sågas ner

Oskarshamn Artikeln publicerades
 Kommunen har fått dispens för att såga ner allén på Lilla torget som består av tio glanslindar.
Foto: Henrik Nilsson
Kommunen har fått dispens för att såga ner allén på Lilla torget som består av tio glanslindar.

De tio glanslindarna som formar en allé längs parkeringen på Lilla torget kan vara på väg bort. Kommunen har fått dispens från länsstyrelsen för att såga ner dem.

Kommunen har ansökt om dispens för att ta bort de tio träden. Anledningen är att en ny trafiklösning för parkeringen behövs. De senaste åren har evenemangen på torget blivit fler och större och trafiken på Köpmangatan utgör en säkerhetsrisk. En ny trafiklösning ska göra att det blir mer säkert vid evenemang.

En annan anledning till att kommunen vill såga ner träden är att de avger en väldigt stor mängd honungsdagg som göra att området under och närmast träden inte används. Varken för uteservering eller för parkering av cyklar och motorcyklar.

Försök har gjorts för att anpassa trafiklösningen utan att påverka allén så mycket men det har inte hjälpt.