”Man måste tänka sig för vilka organisationer man anlitar”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Debattören och politikern Johan Svensson.
Foto: Johan Westerlind Photography
Debattören och politikern Johan Svensson.

– Så länge en organisation säger att de är emot knark, att man har funnits ett x antal år tillbaka och kan uppvisa nöjd respons så möter man inga kritiska frågor, säger debattören och politikern Johan Svensson som har granskat Droginformation.nu och är en av dem som ifrågasätter föreläsningen.

Johan Svensson är tidigare drogpolitisk talesperson för Piratpartiet och bloggar sedan 2015 om narkotikapolitik och om svensk lobbyism i drogfrågor. Enligt hans egen profilinformation på Twitter så arbetar han för ”en kunskapsdriven narkotikapolitik i Sverige”.

Johan Svensson är en av dem som har reagerat på Nyheternas artikel om drogföreläsaren Alexander Breeze besök på Oscarsgymnasiet.

Svensson har på sin blogg snilletjohan granskat organisationen Droginformation.nu och menar att även om själva föreläsningarna idag är ”relativt oproblematiska” så ser han problem med att skolor använder sig av Droginformation.nu och deras tjänster.

Han menar att föreläsningarna bara är ”ett första steg” för att man sen ska ta in mer av deras material.

– Min kritik handlar inte om vad som framförs i föreläsningarna utan innehållet i det material som de tillhandahåller. Exempelvis boken "Boken om Knark och sånt”, där mycket av det som står i boken saknar helt stöd i forskning. De har även pamfletter där mycket av innehållet är hämtat direkt från scientologikyrkan.

Men trots kritiken så fortsätter skolor att anlita Alexander Breeze och Drogfritt.nu. Johan Svensson menar att anledningen till att föreningen fortsätter få bokningar är att man sköter gärna kommunikationen genom att direktkontakta ansvarig rektor på skolan istället för att höra av sig till kommunen.

– Det är väldigt sällan kommuner ens är medvetna om föreläsningen i förväg.

Dock är det i första hand skolans och rektorns ansvar att kolla upp vem de bokar. Men där menar Johan Svensson att skolorna brister i källkritik.

– Så länge en organisation säger att de är emot knark, att man har funnits ett x antal år tillbaka och kan uppvisa nöjd respons så möter man inga kritiska frågor. Rektorerna får ofta reda på allt det negativa först efteråt.

Svensson poängterar att droginformation inom skolväsendet är något som han ställer sig bakom till 100 procent.

– Det är viktigt att informera om riskerna med drogmissbruk, de skador och den psykiska ohälsa som finns kopplat till det och så vidare, men man måste tänka sig för vilka organisationer man anlitar till att göra detta. Vi pratar här om en organisation som har blivit kritiserad i decennier.

Han uppmanar skolor att om Drogfritt.nu hör av sig att man tar del av det faktiska material som de tillhandahåller och delar ut.

– Många inom skolväsendet saknar den adekvata kompetensen att förstå problematiken i de påståenden som de lägger fram.

Fakta

Piratpartiets drogpolitik

Johan Svensson var fram till årsskiftet drogpolitisk talesperson för drogliberala Piratpartiet som vill avkriminalisera bruk av narkotika. Piratpartiet skriver på sin hemsida bland annat att de vill "lägga om narkotikapolitiken från förbud till skademinimering." Att de vill se en reglerad marknad för vissa droger som cannabis och att den drogupplysning som finansieras med skattemedel eller får utrymme i exempelvis skolor och på sjukhus måste vara grundad i fakta och vetenskap.

Visa mer...