Krav på folkomröstning efter beslut om nedläggning av äldreboenden

Oskarshamn Artikeln publicerades
Politikerna möttes av demonstranter när de kom till Forum på måndagskvällen.
Foto: Jimmy Larsson
Politikerna möttes av demonstranter när de kom till Forum på måndagskvällen.

Nedläggningen av äldreboendena i Misterhult samt Zafiren/Kristallen i Oskarshamn röstades igenom i kommunfullmäktige på måndagskvällen. Men sista ordet är inte sagt. Flera föreningar i Misterhultsbygden kommer att kräva en folkomröstning i frågan.

Fullmäktiges sammanträde började med allmänhetens frågestund. Emma Dahlberg var den första frågeställaren.

– Anledningen till att jag står här i dag är att jag känner att ni politiker har tappat kontakten med era väljare, sa Emma Dahlberg som bland annat ville veta varför Misterhultsborna ska fortsätta att vara en del av Oskarshamns kommun.

Kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) svarade att frågan om äldreboendena i grunden handlar om befolkningsunderlaget, som inte utvecklats i rätt riktning i Misterhult.

– Jag tror inte att utvecklingen hade sett annorlunda ut om Misterhult tillhört Västerviks kommun.

Åhörarna var ovanligt många under kommunfullmäktiges sammanträde.
Åhörarna var ovanligt många under kommunfullmäktiges sammanträde.

Bo Malm hade flera frågor till socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M).

– Inte med ett enda ord berättade ni i valrörelsen vad ni tänkte göra med äldreboendena i Misterhult. Ni förde oss bakom ljuset, sa Bo Malm som bland annat ville veta varför inte Pilen i Oskarshamn läggs ner.

Rolf Lindström svarade att Pilen är ett attraktivt boende där brukarna trivs, och att de brister som finns går att åtgärda.

Även Eva Holm gick upp i talarstolen under frågestunden.

I debatten frågade Mattias Bäckström Johansson (SD) varför investeringar i centralorten ska leda till nedläggningar på landsbygden.

– Intresset för att bo i stan är större, svarade socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M).

Leif Axelsson (SD) riktade kritik mot socialförvaltningens utredning.

– Känner du att du har tillräckligt med fakta och rätt fakta? Vad är det som gör att du väljer att gå emot stor folkopinion? frågade han Rolf Lindström.

– Jag anser att jag har fakta. Den här frågan har utretts i ett halvårs tid. Jag vill påstå att den utredning som förvaltningen gjort är gedigen och jag litar på den, svarade Rolf Lindström.

Stellan Lindeberg (S) berättade att det i dagsläget finns en kö på 15 personer till särskilt boende.

– Bland de 15 i kön är det ingen som har tänkt flytta till Misterhult.

Jan Johansson (SD) uppmanade ledamöterna i majoriteten att rösta emot sina partier.

– Ni kommer att bli hjältar uppe i Misterhultsbygden och hela den norra delen av kommunen.

Charlotte Sternell (C) ville hellre peka på möjligheter än svårigheter med att behålla boendena i Misterhult. Magnus Larsson (C) tyckte inte att majoriteten debatterade på ett sanningsenligt sätt.

– Ni lägger ut dimridåer när ni säger att ingen vill bo där och ingen vill jobba där.

Anette Rogö (C) ställde flera frågor till Ingela Ottosson (M), kommunalråd med ansvar för landsbygden.

– Det kan inte vara så att landsbygden offras när staden ska utvecklas, sa Anette Rogö.

Ingela Ottosson sa sig ha förståelse för att förändringen känns svår för många. Samtidigt påpekade hon att kommunen inte har obegränsade resurser och måste följa med i utvecklingen.

– Det är oerhört olyckligt att vi har en stad- och landdebatt. Det finns bara förlorare i den. Det handlar om hela vår kommuns framtid.

Ingemar Lennartsson (KD) menade att det nästan var en minoritet som stod bakom majoritetens förslag.

– Jag känner till att det finns de inom era partier som inte är bekväma med beslutet, en del har inte kommit hit ens en gång.

Mathias Karlsson (L) ansåg att frågan har stort symbolvärde.

– Det är inte bara ett boende, det är en symbol för landsbygden.

Debatten drog ut på tiden. Strax före klockan 22 gick fullmäktige till beslut. SD yrkade på återremiss, ett yrkande som avslogs med 40 röster mot 9.

Nedläggningen av Ängsbacken, Charlottagården och Zafiren/Kristallen röstades sedan igenom med siffrorna 25–24.

Direkt efter beslutet meddelade Eva Holm att man kommer att begära en folkomröstning i frågan.

– Vi kommer inte att ge oss.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln stod det att Hela Sverige Oskarshamn kommer att begära en folkomröstning, men enligt Eva Holm är den föreningen inte involverad i folkomröstningsfrågan. De föreningar som planerar att begära en folkomröstning är samhällsföreningarna i Misterhult, Mörtfors, Figeholm och Fårbo samt PRO Misterhult.