Nedläggning röstades igenom i kommunstyrelsen

Oskarshamn Artikeln publicerades
Oppositionspolitikerna Charlotte Sternell (C), Mathias Karlsson (L) och Ingemar Lennartsson (KD) vill att alla äldreboenden på landsbygden ska vara kvar.
Foto: Jimmy Larsson
Oppositionspolitikerna Charlotte Sternell (C), Mathias Karlsson (L) och Ingemar Lennartsson (KD) vill att alla äldreboenden på landsbygden ska vara kvar.

Nedläggningen av Ängsbacken, Charlottagården och Zafiren röstades igenom även i kommunstyrelsen.

På onsdagsförmiddagen togs omställningen av äldreomsorgen upp i kommunstyrelsen. Precis som i socialnämnden yrkade majoriteten med S och M på en nedläggning av Ängsbacken och Charlottagården vid Hultgården i Misterhult samt Zafiren med Kristallen i Kristineberg, medan oppositionspartierna yrkade på att alla äldreboenden på landsbygden ska få vara kvar.

– Det är tydligt att vi står på två olika sidor, säger oppositionsrådet Mathias Karlsson (L).

Ingemar Lennartsson (KD) påpekar att förslaget från KD och L ger en större besparing än majoritetens förslag, eftersom Pildalen och Pilgränd då skulle läggas ner.

Sverigedemokraterna yrkade på en återremiss, ett yrkande som L, KD och C valde att inte ställa sig bakom.

– Vi tycker att utredningstiden har varit tillräckligt lång. Vi vill inte dra ut på lidandet för boende och medarbetare, säger Charlotte Sternell (C).

Det slutgiltiga beslutet i nedläggningsfrågan tas av kommunfullmäktige den 11 november. Enligt L, KD och C finns ett tillräckligt underlag för att fatta beslut.

– Det här är ett tydligt politiskt beslut. Nu tar vi vårt ansvar, säger Mathias Karlsson och fortsätter:

– Vi ser att det finns en klar opinion i kommunen som vill att Hultgården ska vara kvar. Därför tar vi beslut nu. Vi vill ha kvar Hultgården.

Michael Erlandsson (SD).
Foto: Jimmy Larsson
Michael Erlandsson (SD).

Efter kommunstyrelsens möte var Sverigedemokraterna besvikna på att de inte fick stöd för sitt återremissyrkande.

– Jag är orolig att den övriga oppositionen inte kan se till de äldres bästa utan hänger upp sig på vem som kommer med ett förslag, säger Michael Erlandsson (SD).

– Underlaget har väldigt många brister. Vi får en signal från förvaltningen och en annan signal när vi pratar med medarbetare och brukare.

Han ser det som naivt att tro att majoriteten ska ändra uppfattning i kommunfullmäktige.

– Här måste man agera smart och skaffa sig argument för att pressa majoriteten att fatta ett annat beslut.

Lena Granath (V).
Foto: Roger Carlsson
Lena Granath (V).

Lena Granath (V) tolkar inte underlaget på samma sätt som Andreas Erlandsson (S).

– Det går att läsa siffror och underlag med olika värderingar, säger hon.

– Jag har ställt frågan till Helena Steen som är chef för äldreomsorgen: Har vi haft vakanta platser i Misterhult? Nej, vi har inte haft vakanta platser, är svaret jag får.

Lena Granath var dock inte beredd att rösta ja till SD:s yrkande om en återremiss, eftersom hon inte ansåg att yrkandet var tillräckligt konkret.

S och M har tillsammans 25 mandat i fullmäktige, medan oppositionen har 24. Därmed räcker det att en ledamot från S eller M röstar nej till nedläggningen på mötet i november för att beslutet inte ska klubbas igenom.

– Jag tror att det är väldigt liten chans att någon från Socialdemokraterna eller Moderaterna bryter partilinjen, säger Lena Granath.