Ny mötesplats för unga i Kristineberg öppnar nästa höst

Kristineberg Artikeln publicerades
I det vita tegelhuset ska fritidsgården och skolbiblioteket dela lokaler.
Foto: Mohammad Abdulrahim
I det vita tegelhuset ska fritidsgården och skolbiblioteket dela lokaler.

Den nya mötesplatsen för unga i Kristineberg beräknas kunna öppna under höstterminen 2020.

Det handlar om fritidsgården och skolbiblioteket som ska flytta in i gemensamma lokaler i det vita tegelhuset bredvid Kristinebergsskolan.

Bildningsnämndens arbetsutskott kommer under nästa vecka att godkänna ett nytt hyreskontrakt för lokalerna, där socialförvaltningen tidigare har haft verksamhet. Lokalerna ägs av Byggebo.

– Jag är glad över att vi i dag är överens om ett hyresavtal för fritidsgården och skolbiblioteket. Den här satsningen kommer att vara positiv för ungdomar i Kristineberg på flera sätt. Det blir mer aktiviteter i Kristineberg samtidigt som mer utrymme skapas på skolan, säger Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden.

I dagsläget delar fritidsgården lokal med fritidshemmet Vargen och kan därför bara ha öppet under kvällstid.

– Med de nya lokalerna finns möjlighet att öppna fritidsgården direkt när skolan stänger.

Skolbiblioteket finns i dag inne på skolan. När de nya lokalerna tas i bruk frigörs därför utrymme på skolan som kan användas för undervisning eller annan verksamhet.

Enligt Anton Sejnehed beräknas de nya lokalerna kunna öppnas under höstterminen 2020, vilket innebär en försening jämfört med tidigare planer. När Nyheterna skrev om planerna i våras fanns förhoppningar om att ombyggnationen skulle börja efter sommaren och eventuellt vara helt klar innan året är slut.

Ungdomar och medarbetare kommer att få vara delaktiga i arbetet med att utforma och namnge de nya lokalerna.