Ny vändning i fallet med Jojjes kök

Oskarshamn Artikeln publicerades
En rättslig process om Jojjes kök ska rivas eller inte är nära förestående.
En rättslig process om Jojjes kök ska rivas eller inte är nära förestående.

En advokatbyrå kopplas nu in för att rädda kvar Jojjes kök. I en skrivelse till kommunen hävdas att uppsägningen inte är giltig.

Turerna har varit många kring Jojjes kök. Kommunen som äger marken vill riva gatuköket och ordna fler parkeringsplatser och en bättre vändzon för färdtjänstbussar och andra fordon vid entrén till Coop.

Gatuköksägaren Mustafa Türkkan vill ha sitt gatukök, som han byggt upp själv på en plats där det tidigare endast fanns en busskur, kvar.

Hyresnämnden har sagt att uppsägningen är giltig och att hyresgästen Mustafa Türkkan ska ha lämnat och återställt fastigheten i det skick han hyrde den senast den 31 oktober.

Ombudet menar att den uppsägningshandling som getts till Türkkan den 14 maj 2014 inte är giltig. Anledningen är att den gäller lokalhyra på Hantverksgatan 16, inte markområdet på Iris 4 med adress Smedgatan 2. Ombudet argumenterar att gatuköket borde bedömas som ett anläggningsarrende och inte som lokalhyra enligt jordabalkens paragrafer.

För det är på Smedgatan 2 gatuköket finns och då det inte är en lokal som hyrs på den fastigheten gäller inte uppsägningen. Därmed ska arrendet förlängas enligt gällande kontrakt och kan sägas upp tidigast den 14 mars 2021 menar ombudet. Att hyresnämnden bedömt att fastigheten ska vara avflyttad den 31 oktober menar ombudet beror helt på att kommunen gett hyresnämnden felaktiga uppgifter.

Samtidigt öppnar ombudet för att Türkkan kan flytta i förtid om kommunen erbjuder skälig ersättning för det. Utan överenskommelse siktar han på att driva Jojjes kök under lång tid framöver.