Nya förhandlingar om Jojjes kök

Oskarshamn Artikeln publicerades
Nya förhandlingar ska göras i tingsrätten för att besluta vad som ska ske med Jojjes kök.
Foto: Ellinor Eke-Göransson
Nya förhandlingar ska göras i tingsrätten för att besluta vad som ska ske med Jojjes kök.

Tvisten mellan Jojjes kök och Oskarshamns kommun har pågått under flera års tid utan att parterna kommit överens. Den 26 augusti kommer nya förhandlingar göras i Kalmar tingsrätt för att hitta en lösning på tvisten.

Tvisten gäller att Mustafa Türkkan som driver Jojjes kök tidigare har fått sitt hyreskontrakt med kommunen uppsagt. Det gjordes av kommunen eftersom att de vill riva byggnaden och bygga fler parkeringar vid Coop. Ärendet har varit uppe i Hyresnämnden som gav kommunen rätt och beslutade att Mustafa Türkkan skulle lämna lokalen senast den 30 oktober 2018.

Men Mustafa Türkkan har fortsatt driva gatuköket eftersom han menar att avtalet istället ska bedömas som ett anläggningsarrende inte som lokalhyra. Anledningen är att Türkkan menar att avtalet med kommunen gjordes när det inte fanns något hus på platsen. Det ska ha funnits en vänthall med plexiglas som vindskydd på sidorna vilket enligt honom gör att det inte ska räknas som ett hus enligt jordabalkens mening.

Mustafa Türkkan anser även att det inte finns något hyresavtal för den aktuella fastigheten eftersom att det står fel fastighet och fel adress i kontraktet. Kommunen anser istället att eftersom Mustafa Türkkan har drivit det till hyresnämnden har avtalet varit godkänt som hyresavtal.

Oskarshamn kommun ska när avtalet sades upp varit noga med att överväga avtalets innebörd och kommit fram till att det var ett lokalavtal. Som ersättning har kommunen i sin tur erbjudit Mustafa Türkkan att flytta in i gamla resecentrum och en årshyra i ersättning. Men i gamla resecentrum krävs en stor renovering vilket gör att hyran för Jojjes kök blir mycket dyrare. Det har gjort att Mustafa Türkkan har inte velat flytta utan fortsatt driva gatuköket.

Oskarshamns kommun har stämt Türkkan vid Kalmar tingsrätt för att få honom att flytta från byggnaden. Mellan Oskarshamns kommun och Mustafa Türkkan har medlingar skett utan resultat. En av anledningarna till att parterna inte kommer överens är att de står långt i från varandra i fråga om ekonomisk ersättning.

I våras hölls en inledande förhandling och nästa förhandling i tingsrätten blir den 26 augusti.