O3:an moderniseras för en halv miljard

Simpevarp Artikeln publicerades
O3 är den enda kärnkraftsreaktorn som fortfarande är i drift vid Oskarshamns kärnkraftverk.
Foto: Jimmy Larsson
O3 är den enda kärnkraftsreaktorn som fortfarande är i drift vid Oskarshamns kärnkraftverk.

OKG:s ägare investerar drygt en halv miljard kronor på en modernisering av kontrollutrustningen vid O3:an.

I augusti förra året beslutade OKG:s ägare att investera nästan en miljard kronor i ett kompletterande säkerhetssystem med oberoende härdkylning på O3.

Nu står det klart att ytterligare en stor investering ska göras i kärnkraftsreaktorn. Drygt en halv miljard kronor satsas på att modernisera och förlänga livslängden för kontrollutrustningen vid O3.

Det betyder att OKG:s ägare under det senaste året har tagit beslut om att satsa över 1,5 miljarder kronor för att säkerställa reaktorns långsiktiga elproduktion.

– Det är roligt både för OKG:s organisation och för Oskarshamn att de här två investeringarna tillsammans säkerställer fortsatt produktion av el i 30 år till, säger Johan Dasht, vd på OKG.

Han berättar att den tekniska livslängden förlängs till bortanför 2045 i och med investeringarna.

– Det är strategiskt väldigt viktiga beslut som visar ägarnas tilltro till OKG.

Beslutet om en modernisering av kontrollutrustningen har föregåtts av omfattande förstudier och tester i flera års tid.

– Till slut kom vi fram till att den utrustning vi har är väldigt pålitlig.

OKG rekommenderade därför styrelsen att behålla den befintliga kontrollutrustningen på O3 och finansiera en strategi för ett löpande underhåll av denna och hela plattformen för el och instrumentering.

Enligt Johan Dasht har arbetet med förstudien väckt stort intresse inom kärnkraftsindustrin.

– Lika glad som jag är över långsiktigheten i ägarnas beslut, lika stolt är jag över att OKG-organisationen lyckas bedriva en så avancerad och framgångsrik projektstudie att den sätter en ny och högre standard inom vår industri när det gäller metodik, långsiktighet, nytänkande och förmåga att utmana sig själv.