Räddningstjänsten flaggar för sämre beredskap i norr

Oskarshamn Artikeln publicerades
Tidigast i oktober ger OKG besked om hur framtiden ser ut för räddningstjänsten i Simpevarp.
Foto: Lotta Zaar
Tidigast i oktober ger OKG besked om hur framtiden ser ut för räddningstjänsten i Simpevarp.

Avtalet mellan OKG och kommunen löper ut om ett halvår och räddningstjänsten förbereder sig på att det inte blir någon förlängning. Om styrkan i Simpevarp blir privat kommer det att minska den lokala brandberedskapen.

OKG har begärt in offerter från olika företag om att ta över räddningstjänsten vid kärnkraftverket. Men de har inte sagt upp det nuvarande avtalet med Oskarshamns kommun.

– Tidigast i oktober kan vi lämna besked avseende vår räddningstjänst, säger Anders Österberg som är informationschef på OKG. Detta eftersom våra processer för att teckna avtal kräver den tiden för utvärdering.

I dagsläget har räddningstjänsten både heltidsanställda brandmän som tjänstgör i Simpevarp och deltidsanställda. Om OKG väljer en privat aktör kommer räddningstjänsten i norra kommunen att gå ner till en deltidsstyrka.

– Vi har börjat fundera på en lösning och måste välja väg ganska fort, säger förvaltningschef Morgan Olsson. De som bor i norra delen av kommunen har haft en väldigt slagkraftig styrka, nu kan det bli mer som i övriga Sverige.

Som det fungerar idag kan brandmännen på OKG snabbt rycka ut vid en brand eller olycka i närområdet. Men inom en halvtimme ska de ha återvänt till kärnkraftverket.

– Det har gett oss tid att flytta upp stadsstyrkan.

Om det blir en privat räddningstjänst på OKG nästa vår kommer det alltså insatstiden vid larm att bli längre i norra kommunen. Ett sätt att motverka det är att brandmän har fordon på hemmaplan.

– I Högsby har de första insats person och vi skulle kunna ha några sådana.

En brandstation skulle också behövas.

– Vi har tittat på olika orter och möjligheten att ha en delad styrka.

Räddningstjänsten har också informerat personalen om den osäkra framtiden.

– Många anställda har funderingar, med all rätt. Eftersom det är 6 månaders uppsägningstid är ett varsel inte så långt borta. Det är 29-30 fasta tjänster som berörs och även några vikarier. Vi har haft möte med de fackliga organisationerna och tittat på turordning.

Trots allt tror Morgan Olsson inte att loppet är kört.

– Vi är absolut inte ute ur leken, men som kommunal samarbetspartner får vi inte lämna anbud. Vi har försökt att få till ett nytt samarbetsavtal, men tiden har runnit iväg. Om industrin väljer att göra så här kan vi bara vänta.

Förutom OKG så ingår brandskyddet för Clab, SKB:s mellanlager på Simpevarpshalvön, i OKG:s avtal med kommunen. SKB meddelar att de avvaktar OKG:s beslut om leverantör.

Fakta

Räddningstjänst på kärnkraftverk

Oskarshamns kommun har haft avtal om räddningstjänst på OKG sedan början av 80-talet.

På kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals sköts räddningstjänsten av det danska företaget Falck. I Forsmark sedan 2011 och Ringhals sedan 2016.

I Danmark ansvarar Falck för 80 procent av landets brandkårer. Ambition finns att i framtiden även bedriva räddningstjänst som idag utförs i kommunal regi.

Securitas skötte tidigare räddningstjänsten på Forsmark. I dag har man räddningstjänst på civila och militära flygplatser.

Visa mer...