Resan mot heltid ska ske i små steg

Oskarshamn Artikeln publicerades
Lena Granath (V), kommunens HR-specialist Sara Olsson och Andreas Erlandsson (S) sitter med i den personalpolitiska beredningsgruppen. Eva-Marie Hansson (M) och kommunens personalchef Eva-Carin Öhlin ingår också i gruppen.
Foto:Ida Svensson
Lena Granath (V), kommunens HR-specialist Sara Olsson och Andreas Erlandsson (S) sitter med i den personalpolitiska beredningsgruppen. Eva-Marie Hansson (M) och kommunens personalchef Eva-Carin Öhlin ingår också i gruppen.

I kommunen finns det många som arbetar deltid. Skillnaderna är stora mellan män och kvinnor. Genom projektet Heltidsresan ska fler får en heltidsanställning.

Att bara bestämma över en natt att alla tillsvidareanställda ska jobba heltid är inte ett alternativ. Det skulle slå hårt mot kommunens ekonomi.

– Då skulle vi behöva göra stora besparingar, säger Andreas Erlandsson (S).

Istället ska övergången genomföras ett steg i taget.

  Deltidstjänsterna finns framför allt inom vård, skola, omsorg, kost och städ.

  Cirka 70 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna har en heltidsanställning, motsvarande siffra för männen är 95 procent.

  Det framkom i en jämställdhetsrapport som bidrog till att frågan nådde politikerna.

  – Det var inte så längesedan som vi fick veta hur illa det var och vi har agerat rätt snabbt, säger Eva-Marie Hansson (M).

  I ett avtal som fackförbundet Kommunal har med Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska alla kommuner ta fram en plan för hur andelen medarbetare som jobbar heltid ska öka.

  Oskarshamns kommun har börjat den resan. En personalpolitisk beredningsgrupp har startats med politiker och tjänstemän.

  – Det är en jätteviktig fråga, du måste kunna leva på din lön och på din pension, säger Andreas Erlandsson (S).

  – Om inte vi som är en så stor arbetsplats gör något åt det här kan vi inte räkna med att någon annan gör det. Det här kommer påverka kommande generationer, säger Lena Granath (V).

  De handlar också om att vara attraktiv.

  – Det finns risk för att vi tappar bra människor om vi inte kan erbjuda heltid, säger Andreas Erlandsson.

  En del kommuner har redan infört rätt till heltid. Oskarshamns kommun kommer att titta på hur andra har gjort och inspireras av goda exempel.

  Förändringen kommer att kräva nya sätt att resonera och planera. Den som vill gå upp i tid får vara beredd på att jobba på mer än en arbetsplats eller i mer än en arbetsgrupp.

  – Det kommer att göra ont, förändringar kan vara jobbiga men i slutänden leder det till något bra, säger Lena Granath.

  De är medvetna om att det kan bli en tuff period.

  – Många bävar för det här och blir lite rädd, säger Andreas Erlandsson.

  Därför kommer mycket tid att läggas på att informera och inspirera.

  En del i heltidsresan är att titta på vad som görs vid olika tider, exempelvis när duschning står på schemat.

  – Det kan vara möjligt att sprida ut arbetsuppgifterna på ett annat sätt över dagen, säger Sara Olsson, HR-specialist på kommunkontoret.

  Deltidare är schemalagda när arbetsbelastningen är som högst, då ökar risken för sjukskrivningar. En förhoppning är att en ökad andel heltidsarbetare medför bättre kvalitet och högre kontinuitet.

  Projektet strävar efter att få bort de delade turerna men det är inte säkert att det kommer att gå.

  Nästa steg är att inrätta en arbetsgrupp som ska ta fram konkreta förslag på förändringar. Chefer ska utbildas och medarbetare som vill gå upp i tid kommer få sin arbetssituation utredd för att se vilken lösning som passar bäst.

  – Det här är en resa, om något inte blir bra får vi backa ett steg, säger Lena Granath.

  Fakta

  Heltidsresan

  Sedan 1 januari 2017 ska heltid vara det normala när någon tillsvidareanställs. Om en person anställs på deltid ska chefen kunna motivera varför.

  När det här året tar slut ska kommunen ha en färdig plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

  Medarbetare som jobbar deltid i dag har fått chansen att svara på en enkät. I dagsläget är det cirka 574 av kommunens anställda som arbetar deltid. I enkäten fick de svara på om de vill gå upp i tid och motivera varför. 390 personer svarade, nu ska enkäten sammanställas.

  Visa mer...