Resecentrum utan tåg, taxi och biljetter

Oskarshamn Artikeln publicerades
En rad busslinjer avgår från Oskarshamn station. Resenärer som ska vidare med tåget får ofta ta linje 155 till Berga. Bussarna stannar även uppe i centrum, där flertalet resenärer kliver på eller av.
Foto: Jimmy Larsson
En rad busslinjer avgår från Oskarshamn station. Resenärer som ska vidare med tåget får ofta ta linje 155 till Berga. Bussarna stannar även uppe i centrum, där flertalet resenärer kliver på eller av.

Ett resecentrum med busstrafik, väntsal och restaurang – men utan tågtrafik, taxistation eller biljettförsäljning. Det blev resultatet av kommunens mångmiljonsatsning vid järnvägsstationen.

Planerna var stora. Stationsområdet skulle bli Oskarshamns nya resecentrum för buss, tåg och taxi. Dessutom skulle det byggnadsminnesförklarade stationshuset från 1906 byggas till med en restaurang där resenärerna kunde äta mat två meter från järnvägsspåret.

– Vi vill ha en livaktig stationsbyggnad där det händer saker. Det ska inte bara vara väntrum utan man ska kunna ta en bit mat i väntan på buss eller tåg, sa samhällsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande Mathias R Karlsson (S) i maj 2015.

Två och ett halvt år senare, i december 2017, invigdes det renoverade och ombyggda stationshuset med pompa och ståt. Dåvarande landshövdingen Thomas Carlzon och förre kommunalrådet Peter Wretlund (S) klippte invigningsbandet.

Tekniska kontoret hyr ut lokaler och lägenheter i stationshuset till fyra olika hyresgäster.
Tekniska kontoret hyr ut lokaler och lägenheter i stationshuset till fyra olika hyresgäster.

Att förvandla järnvägsstationen och området runt omkring till stadens nya resecentrum hade kostat drygt 51 miljoner kronor. Mest pengar, 34 miljoner, hade kommunen lagt på stationshuset. Enligt den första kalkylen skulle ombyggnaden av stationshuset gå loss på 18 miljoner kronor, men senare fick budgeten utökas med hela 16 miljoner. Delar av projektet bekostades med mervärdespengar.

I sitt invigningstal sa landshövdingen att det behövs fler tåg till Oskarshamn och att man tillsammans skulle slåss för att förbättra kommunikationerna. Men bara ett och ett halvt år efter invigningen upphörde persontrafiken med tåg till och från Oskarshamn, på grund av för få resenärer. Det sista persontåget mellan Oskarshamn och Berga gick i juni 2019. De enda tåg som trafikerar Oskarshamn i dagsläget är godståg.

Stationshuset har för närvarande fyra olika hyresgäster – krögaren Ahmad Alraee, Kalmar länstrafik, Svenska reseterminaler och Elit underhåll i Oskarshamn. Hyresvärd är tekniska kontoret som har totalt sex hyreskontrakt med de fyra hyresgästerna.

Kalmar länstrafik, KLT, var den första hyresgästen som flyttade in i stationshuset efter renoveringen. Hyreskontraktet för ett ”förarutrymme”, ett pausrum för chaufförerna, skrevs redan våren 2017.

Väntsalen med tillhörande toaletter för allmänheten hyrs av Svenska reseterminaler på uppdrag av KLT.
Väntsalen med tillhörande toaletter för allmänheten hyrs av Svenska reseterminaler på uppdrag av KLT.

Via Svenska reseterminaler hyr KLT även väntsalen och toaletterna i stationshuset sedan den 1 januari 2018. Svenska reseterminaler är ett dotterbolag till Jernhusen och fungerar som en länk mellan fastighetsägare och trafikföretag runt om i Sverige.

– Svenska reseterminaler hör av sig till oss och frågar om vi är intresserade av att ha en väntsal. Säger vi ja tar de kontakt med fastighetsägaren och gör upp om ett avtal, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på KLT.

Kontraktet för väntsalen och toaletterna skrevs på ett år och förlängs därefter automatiskt tolv månader åt gången. En uppsägning måste ske minst nio månader innan hyrestiden går ut.

Tänker ni behålla väntsalen i stationshuset nu när tågen har slutat att gå?

– Jag vågar inte svara på hur tanken är där. Vi har en försäljnings- och kundansvarig som lägger förslag, säger Karl-Johan Bodell.

Via KLT:s kommunikatör får vi senare beskedet att inga förändringar ska göras när det gäller väntsalen, då KLT fortfarande kör bussar från stationen.

Tågtrafiken till och från Oskarshamn upphörde i somras.
Tågtrafiken till och från Oskarshamn upphörde i somras.

Tekniska kontoret hyr även ut en lokal i stationshuset till företaget Elit underhåll i Oskarshamn, vars verksamhet inte har någon koppling till kollektivtrafiken.

– Lokalen var tänkt till taxiverksamhet, men det fanns ingen taxiföretagare i stan som var intresserad av att hyra den, säger Richard Bergquist, teknisk chef.

Oskarshamns taxi hyrde tidigare en lokal av kommunen i centrum, men den byggnaden revs för att ge plats åt det nya torget utanför Kulturhuset, Döderhultarns plats.

I stället för att hyra lokalen i stationshuset valde Oskarshamns taxi att flytta till Västra industriområdet.

– Vi var tvungna att tacka nej då man inte hade förberett tillräckligt många taxiplatser, säger Michell Persson, nybliven ägare till Oskarshamns taxi.

Vid den kaukasiska vingnöten utanför stationshuset finns två taxiplatser.
Vid den kaukasiska vingnöten utanför stationshuset finns två taxiplatser.

Endast två taxiplatser har anlagts vid stationen, bredvid den kaukasiska vingnöten.

– Vi hade behövt uppåt 20 platser, säger Michell Persson och förklarar att det behövs parkeringsplatser för både taxibilar och personalens privata bilar.

Han berättar att relativt många resenärer som kommer med Gotlandsfärjan och bussarna beställer taxi från stationsområdet.

– Det är rätt så vanligt, men det hade nog varit ännu mer om det funnits en taxistation där.

Fakta

Hyreskontrakt i stationshuset

Väntsal och WC

Hyresgäst: Svenska reseterminaler AB

Hyra: 96 800 kronor per år (2018)

Pausrum

Hyresgäst: Landstinget i Kalmar län (Kalmar länstrafik)

Hyra: 72 500 kronor per år (2017)

Taxilokaler (kontor)

Hyresgäst: Elit underhåll i Oskarshamn AB

Hyra: 50 400 kronor per år (2019)

Restaurang

Hyresgäst: Ahmad Alraee

Hyra: 13 procent av omsättningen (minst 420 000 kronor per år, hyresstege första året)

Lägenheter

Hyresgäst: Ahmad Alraee

Hyra: 111 223 kronor per år för fyra rum och kök, 90 000 kronor per år för fem rum och kök.

Visa mer...