Richard Bergquist: ”Jag hade kontakt med jurister”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Richard Bergquist, förvaltningschef för tekniska kontoret.
Foto: Jimmy Larsson
Richard Bergquist, förvaltningschef för tekniska kontoret.

Tekniske chefen Richard Bergquist beviljade evakueringsersättning till hyresgästerna efter att ha rådfrågat Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Före ombyggnationen fanns tre lägenheter i stationshuset. Två av hyresgästerna fick evakueringsersättning.

– Den tredje lägenheten hyrdes av ett tågföretag och de hade inga sådana anspråk, säger Richard Bergquist.

Han konstaterar att en bostadshyresgäst har besittningsrätt för sin lägenhet.

– Jag hade rätt mycket kontakt med SKL och deras jurister. De sa att evakueringsersättning på två årshyror är den uppgörelse som det brukar landa i om man drar det till hyresnämnden.

För att slippa en process i hyresnämnden valde Richard Bergquist att göra överenskommelser med de båda hyresgästerna.

Varför var det så viktigt att bli av med de här hyresgästerna?

– Eftersom vi skulle bygga om huset var det omöjligt att bo i huset. Det fanns varken avlopp, värme, lyse eller elektricitet under tiden vi byggde om.

Kunde inte hyresgästerna ha flyttat tillbaka efter ombyggnaden?

– Den ena lägenheten finns i princip inte kvar. Den har en hiss i stället för en toalett nu.

Richard Bergquist syftar på den sammanslagning av två mindre lägenheter som skedde i samband med ombyggnaden av stationshuset. Den ena lägenhetens toalett togs bort när en hiss installerades i byggnaden.

Det var inte självklart att det skulle finnas bostäder på övervåningen efter ombyggnationen. Samtidigt satte detaljplanen, som endast tillåter bostäder på det aktuella våningsplanet, käppar i hjulet.

– Vi hade förhoppningar om att göra något annat, men vi har inte stöd i detaljplanen för att göra något annat, säger Richard Bergquist.

– Något som kunde ha varit lämpligt är till exempel kontor, antingen för kommunal verksamhet eller företag.

Men något annat än lägenheter blev det aldrig på övervåningen.

– Hade vi haft projektmedel till att fortsätta utveckla huset skulle vi kunna be planavdelningen om en ny detaljplan, men det har vi inte ekonomi till nu.

I stället hyrdes lägenheterna ut som HVB-hem inom flyktingverksamheten under en kortare period. Numera hyr tekniska kontoret ut lägenheterna till krögaren som driver restaurangen i stationshuset. Krögaren hyr i sin tur ut lägenheterna till andra hyresgäster, vilket Richard Bergquist har godkänt.