Rivningsansökan inlämnad – aktionsgrupp kräver ny prövning

Oskarshamn Artikeln publicerades
Elisabeth Boman, Aino Samuelsson, Jan Johansson och Lars Rees vill inte att Jojjes kök ska rivas.
Foto: Jimmy Larsson
Elisabeth Boman, Aino Samuelsson, Jan Johansson och Lars Rees vill inte att Jojjes kök ska rivas.

En ansökan om rivningslov för Jojjes kök har nu lämnats in till samhällsbyggnadskontoret.

Det är Oskarshamns kommun som genom tekniske chefen Richard Bergquist har sökt tillstånd att riva gatuköket. Av ansökan framgår att kommunen ännu inte har gjort någon rivningsplan eller miljöinventering.

Bara några dagar innan rivningsansökan lämnades in skickade Aktionsgruppen för Jojjes bevarande en skrivelse till kommunstyrelsen.

”Vi anser att processen kring Jojjes kök har blivit felbehandlat och att politikerna har fått felaktiga och bristfälliga uppgifter av ansvariga tjänstemän”, skriver aktionsgruppen vars skrivelse är undertecknad av Jan Johansson, Elisabeth Boman och Lars Rees.

De uppger att många vill att Jojjes kök ska få vara kvar.

”Ärendet har fått en sådan omfattning så det har genererat 7000 namnunderskrifter som stöd för verksamhetens bevarande.”

Aktionsgruppen vill att ärendet återigen prövas i en politisk process och att fullmäktiges politiker ”med bättre underlag än tidigare” får en ny möjlighet att fatta ett eventuellt nytt beslut.