Ska fundera ut vilket system som blir bäst

Kalmar län Artikeln publicerades
Jan Fors, förbundschef för KSRR står vid sorteringsanläggningen som behöver byggas ut om det blir fler färgglada påsar som ska sorteras ut.
Foto: Anders Johansson
Jan Fors, förbundschef för KSRR står vid sorteringsanläggningen som behöver byggas ut om det blir fler färgglada påsar som ska sorteras ut.

 

Att fylla bilen med plastförpackningar, metallburkar och tidningar och köra till närmsta återvinningsstation kommer inte behövas om några år. Ett nytt system är på ingång.

Idag har de flesta som bor i hyresrätt eller bostadsrätt nära till ett miljöhus där de kan slänga utsorterat avfall i olika tunnor. Men för villaägare krävs det en större insats för att källsortera tidningar och förpackningar av olika slag.

Förra året tog regeringen ett beslut om att ändra producentansvaret för för packningar och returpapper. Syftet var att göra det lättare för alla hushåll att återvinna.

Beslutet påverkar medlemskommunerna som ingår i Kalmarsundsregionens renhållare, KSRR.

– Det handlar om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar, både för att förbättra servicen mot invånarna och för att öka återvinningsgraden, säger Jan Fors, förbundschef KSRR.

Det är producenterna som tillverkar förpackningarna och tidningarna som har ansvaret för insamlingen. Men KSRR blir involverade eftersom det ska kombineras med insamlingen av mat- och hushållsavfall. Producenterna och kommunerna ska samverka.

Hur insamlingen ska gå till är inte bestämt än men det finns inte så mycket tid att fundera på en lösning.

– Det ska börja gälla 2021, då ska anslutningsgraden vara 60 procent. År 2025 ska den vara 100 procent, säger Jan Fors.

Idag är det bara matavfallet som slängs i gröna påsar och som fångas upp med optiskt sortering. Men framöver kan det blir fler färgglada påsar.

– Det finns olika system, optiskt sortering är ett sätt och det är det som vi har valt nu. Ett annat sätt är att ha fler tunnor med olika fack, säger Jan Fors.

Ett tredje alternativ kan vara att använda sig av robotar som sorterar avfallet. Då skulle eventuellt allt utom matavfall kunna slängas i samma påse. Tekniken utvecklas hela tiden.

– Det är ett spår som vi tittar på, säger Jan Fors.

Vilket det blir i den här delen av landet är inte bestämt än.

– Det ligger nära till hands att fortsätta med optisk sortering men hur det blir får framtiden utvisa, säger Jan Fors som inte vill gå händelserna i förväg.

Om det blir så många anläggningen byggas ut för att fler påsar i andra färger ska kunna sorteras ut.

Innan ett beslut tas ska flera samråd och dialoger hållas mellan kommunerna och producenterna. Men det får inte ta för lång tid.

– Vi måste ta ett beslut under det här året, Det blir ett vägval och när det är taget får vi köra på det för att hinna med till år 2021, säger Jan Fors.

Att införa fastighetsnära insamling kommer kosta pengar men inte för kommunerna. Det är producenterna som ska ta det fulla ekonomiska ansvaret.

När systemet införs kommer behovet av återvinningsstationer att minska.

– Vi kommer att behöva en och annan återvinningsstation för vi kommer inte att kunna samla in allt, säger Jan Fors.

När kommunfullmäktige samlas i Oskarshamn i maj kommer förbundschef Jan Fors vara på plats och berätta om fastighetsnära insamling.

Yvonne Bergvall (S) är ledamot i KSRR:s förbundsdirektion.

– KSRR kommer att vara ett pilotprojekt och det är möjligt att vi får något projekt i Oskarshamn, säger hon.