Skeppsbrokajen ska bli gångstråk

Oskarshamn Artikeln publicerades
Skeppsbrokajen.
Foto: Skiss Erik Hjertqvist
Skeppsbrokajen.

För tre miljoner kronor ska Skeppsbrokajen göras attraktiv och användas mer av gående och cyklister.

På kommunstyrelsens möte klubbades att 1 och en halv miljon investeras i projektet från kommunens sida. Boverket skjuter till motsvarande summa.

Stråket ska bli en del av strandpromenaden ”camping till camping” samt gång och cykelväg mellan Brädholmen och resecentrum. Planteringar ska bli en barriär mot vägbanan och mot vattnet ska pollare med kätting bli ett ”visuellt och fysiskt skydd”.

Längs sträckan ska en mötesplats, ett trädäck på kajytan, byggas.

Upphandling görs under hösten 2019 och under våren 2020 inleds stabilisering av kajen.

Skeppsbrokajens blivande mötesplats.
Foto: Skiss Erik Hjertqvist
Skeppsbrokajens blivande mötesplats.