Snart kontantfritt vid serviceresor och närtrafik

Oskarshamn Artikeln publicerades

Från och med 1 januari 2020 tas kontanterna bort vid serviceresor och närtrafik. Det innebär att det inte kommer vara möjligt att betala med kontanter för resor med färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och närtrafik.

Från och med 1 januari 2020 blir det kontantfritt i serviceresor och närtrafik.
Foto: Mohammad Abdulrahim
Från och med 1 januari 2020 blir det kontantfritt i serviceresor och närtrafik.

– Tanken med införandet av kontantfriheten för dessa kunder är bland annat att vi vill göra så liten skillnad så möjligt mellan de olika färdsätten. Inom den allmänna kollektivtrafiken är kontanthanteringen bortplockad sedan ett par år, förklarar Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar länstrafik.

Kalmar länstrafik försöker i så stor utsträckning så möjligt att utformningen ska vara lika, oavsett om man reser med allmän kollektivtrafik eller om man reser med särskild trafik.

– Därför tar vi nu steget fullt ut och gör även serviceresorna (färdtjänst- och sjukresor) kontantfria, säger Karl-Johan Bodell.

En annan anledning till att förändringen sker nu är att det har genomförts en ny upphandling av trafiken och att de nya avtalen kommer att börja gälla från och med 1 januari 2020. I dessa avtal kommer fler nya trafikföretag att börja köra trafik, det kommer att vara en helt ny fordonsflotta med flera tekniska möjligheter.

– Vi utvecklar nu också vårt bokningssystem varvid vi ser att det är läge att införa nya betalsätt som gör det möjligt att ta bort kontanterna, säger Karl-Johan Bodell. Beställningarna kommer att lägga ut elektroniskt till fordonen genom det nya bokningssystemet. Betalningen kommer att kunna ske på flera sätt, vilket finns beskrivet på vår hemsida.

Redan idag finns Reskassa som kan laddas genom kontakt med Kalmar länstrafiks kundtjänst, som ett betalsätt. Detta sker elektroniskt och resenären uppger sitt namn vid påstigningen.

– Resenärer kommer alltså inte ladda denna typ av reskassa på bussen utan via kundtjänst, det är många som gör på det viset redan idag och det fungerar mycket bra.

– Kommer alla era resenärer klara av omställningen till kontantfria bussar?

– Ja, vi kommer att hjälpa till så alla klarar omställningen, säger Karl-Johan Bodell.

Ett nytt betalsätt som tillkommer är faktura, i övrigt så har de andra funnits sedan tidigare.

I början av 2020 kommer Kalmar länstrafik att lansera en ny Kundapp, med flera förbättringar som kommer att vara till stor glädje för alla typer av kunder som reser kollektivt.

– Den nya appen kommer bland annat att innehålla 30-dagars periodkort vilket blir mycket attraktivt för kunderna, säger Karl-Johan Bodell. Det hela kommer att lanseras i början av nästa år.

Fakta

Så kan du betala

Betalmedel i serviceresor och närtrafik från och med den 1 januari 2020

FÄRDTJÄNST: - 30-dagarsbiljett för färdtjänst - Reskassa för serviceresor - Betalkort ombord - Faktura

RIKSFÄRDTJÄNST: - Reskassa för serviceresor - Betalkort ombord - Faktura

SJUKRESOR: - Reskassa för serviceresor - Faktura

NÄRTRAFIK: - Biljettköp i app ”kalmarlanstrafik” - 30-dagarsbiljett - Reskassa - Betalkort ombord

Visa mer...