Stor intresse för kommunens cykelenkät

Oskarshamn Artikeln publicerades
Oskarshamns kommun tar fram en cykelplan.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Oskarshamns kommun tar fram en cykelplan.

Kommunens cykelenkät har avslutats. Nu ska alla närmare 200 synpunkter utvärderas.

Oskarshamns kommun ska lägga fram en cykelplan. I inledningsskedet gick en enkät ut för att få med sig medborgarnas synpunkter. Hela 180 synpunkter kom in via webenkäten och ett tiotal på andra vägar. Flest synpunkter var det om nya sträckor för cykelbanor, hela 77 stycken men också många synpunkter kring säkerheten, underlag och belysning lämnades in.

Samtliga dessa synpunkter om kommunen ur en cyklande persons perspektiv ska koka ned i ett förslag till cykelplan. Den planeras läggas fram i januari eller februari och gå ut på samråd. Då finns det ytterligare chans att påverka hur Oskarshamns kommuns cykelbanor ska se ut och dras genom staden.