Studie om Ölandsfärja redovisas

Oskarshamn Artikeln publicerades

Förstudien om en fossilfri Ölandsfärja ska vara klar den 31 maj.

Syftet med förstudien är att analysera förutsättningarna för ett modernt fartyg med en fossilfri biohybriddrivlina med batteridrift i året runt-trafik mellan Oskarshamn och Öland. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om att slutrapporteringen av förstudien ska ske till regionförbundet senast den 31 maj.

Årets Ölandstrafik kommer precis som tidigare år att bedrivas med M/S Solsund.