Subventionerad hyra och motstridiga uppgifter i restaurangkontraktet

Oskarshamn Artikeln publicerades
Richard Bergquist, teknisk chef, är den tjänsteman på kommunen som har undertecknat samtliga hyreskontrakt i stationshuset.
Foto: Jimmy Larsson
Richard Bergquist, teknisk chef, är den tjänsteman på kommunen som har undertecknat samtliga hyreskontrakt i stationshuset.

Richard Bergquist ser inte de låga hyrorna för lägenheterna som en indirekt subvention av restaurangen i stationshuset. Däremot råder det ingen tvekan om att restauranghyran är subventionerad.

Det femåriga kontraktet för restaurangen innehåller en så kallad hyresstege som innebär att krögaren får hyresrabatt under de första åtta månaderna. Hyran trappas upp från 25 000 till 35 000 kronor per månad.

– Det är för att hjälpa honom att komma igång. De första månaderna är det mycket kostnader och väldigt lite intäkter. Därför har vi en hyresstege, säger Richard Bergquist, teknisk chef.

Fakta

Hyresstege i restaurangkontraktet

Månad 1–4: 25 000 kronor/månad

Månad 5–8: 30 000 kronor/månad

Månad 9–12: 35 000 kronor/månad

Efter 12 månader ska hyran baseras på omsättningen. Minimihyra är 420 000 kronor per år, maximihyra är 700 000 kronor per år.

Visa mer...

Vidare finns en omsättningshyresklausul som träder i kraft efter tolv månader.

– Det är inte vanligt. Anledningen till att vi har det är att det tydligen är vanligt i restaurangbranschen.

Enligt Richard Bergquist har kommunen använt sig av en mall från branschorganisationen Fastighetsägarna när hyreskontraktet för restaurangen skrevs.

– Vi hyr inte ut många restauranger. Det är ett ovanligt kontrakt för oss.

Klausulen säger att hyran ska vara 13 procent av hyresgästens omsättning, men inte mindre än 420 000 kronor per år och inte mer än 700 000 kronor per år.

På samma sida i kontraktet står det att man gjort en överenskommelse om en hyra på 200 000 kronor om första hyresåret utgör del av kalenderår, vilket det gör i och med att kontraktet började gälla den 1 april 2019. Månadshyran för april–december skulle därmed bli lägre än första steget i hyresstegen.

Enligt Richard Bergquist betalar dock krögaren hyra för restaurangen enligt hyresstegen i kontraktet, det vill säga reducerad hyra de åtta första månaderna.

Varför har ni i så fall gjort en överenskommelse i kontraktet om en hyra på 200 000 kronor under första året? Innebär inte överenskommelsen att krögaren har rätt att begära att få tillbaka delar av hyran han betalat i år?

– Det är olyckligt med motstridiga uppgifter i kontraktet. Nu när du uppmärksammar frågan får vi titta på prioritetsordningen på handlingarna och ta ett samtal med hyresgästen om det visar sig att vi gjort fel.