Synpunkter och yttrande på cykelplan

Oskarshamns kommun Artikeln publicerades
Kommuninvånare har lämnat in synpunkter på nya cykelplanen.
Foto: Hasse Holmberg
Kommuninvånare har lämnat in synpunkter på nya cykelplanen.

Oskarshamns kommun har fått in flera synpunkter på cykelplanen 2030 från kommuninvånare och ett yttrande från Region Kalmar län.

Helena Nilsson som är regional utvecklingsdirektör har lämnat in ett yttrande kring att regionen ser positivt på en kommunal cykelplan. Det ska enligt henne underlätta kommunens och regionens gemensamma ambitioner att öka antalet cykelresor. Regionen anser att förslagen för Oskarshamn Sydväst är särskilt positiva i samband med en etablering av en BRT-station vid E22.

En kommuninvånare har lämnat in synpunkter på ställen som personen anser saknas i cykelplanen. Det gäller när man cyklar på Mäster Palms väg och ska ta sig ut mot Stengatan i Oskarshamn. Personen anser att trottoaren borde breddas eftersom det är mycket cykeltrafik och att det är svårt att ta sig fram bland cyklarna. Den andra synpunkten gäller cykelvägen runt Scanias karosserifabrik där cykelvägen ska tar slut några meter från Sandåsa/Väderumsvägen där det är en parkering. Invånaren vill att parkeringen ska göras bättre och att cykelvägen ska dras fram till Sandåsavägen.

En annan invånare har också haft synpunkter på cykeltrafiken. Invånaren efterfrågar trafikljus där cyklisten inte måste kliva av cykeln för att trycka på en knapp utan att det sker automatiskt. Det efterfrågas också information kring vad som gäller rondellkörning där cykelbanor finns. Övriga önskemål är att det ordnas säkra cykelvägar söderut längs gamla Påskallavägen och västerut längs väg 37/47.