Telestationer avvecklas på landsbygden

Oskarshamn Artikeln publicerades
Karta över telestationerna och de områden som berörs.
Foto:Oskarshamns kommun
Karta över telestationerna och de områden som berörs.

Delar av kopparnätet i Oskarshamns kommun avvecklas i slutet av nästa år. "Det är bara en tidsfråga innan kopparnätet försvinner överallt", säger bredbandssamordnaren Curt Tyrberg.

Oskarshamns kommun har fått besked om att Telia kommer att släcka ner tolv telestationer för det fasta kopparnätet. Nedläggningen påverkar en del abonnenter på landsbygden med fast telefoni via kopparförbindelser samt bredband via ADSL.

Stationerna som avvecklas i slutet av 2018 är Baggetorps by, Bankhult, Bussvik, Flinshult, Krokstorp, Krokshults by, Kulltorps gård, Lönhult, Mellingerum, Skrikebo, Skorpetorp och Skälsebo.

– Det är tur att det kommer en utbyggnad av bredband i stora delar av de här områdena under nästa år, säger kommunens bredbandssamordnare Curt Tyrberg.

  – De flesta kommer att få fiber innan det här händer.

  Undantagen är Bussvik och några områden mellan Kristdala och Oskarshamn där ingen fiberutbyggnad är planerad. Men det betyder inte de boende blir helt utan kommunikationslösningar. Enligt Curt Tyrberg finns ingen anledning att stressa upp sig över att kopparnätet försvinner. För de som inte kan få fiber finns i stället trådlösa alternativ.

  – Det finns fullgoda lösningar, säger han och rekommenderar berörda abonnenter att ta kontakt med sin leverantör.

  – Det viktiga är att man tar till sig budskapet och redan nu planerar för vad man vill ha.

  Den här gången berörs inga tätorter av nedläggningen av telestationer, vilket innebär att relativt få kommuninvånare påverkas.

  – Det är inte ens några större byar, säger Curt Tyrberg som inte har några exakta siffror på antalet berörda.

  Samtidigt är det bara en tidsfråga innan kopparnätet släcks ner på alla orter.

  – Det kommer att försvinna överallt, däremot är det svårt att bedöma när.

  Mellan 2016 och 2018 avvecklas totalt 1 500 telestationer i hela landet.

  – Det är krav på ny teknik i kombination med att kopparnäten är gamla och dyra att underhålla som driver på detta. Vi kan inte bromsa denna avveckling men måste bevaka den, informera om den och se hur vi kan bidra till alternativa lösningar, säger kommunens IT-chef Tomas Karlsson.

  Avvecklingen påverkar även kommunens egna verksamheter. En del verksamheter ansluter nu till fiber samtidigt som en ny plattform för telefoni tas i bruk.

  – Vi kartlägger också om det finns trygghetslarm som berörs av det här och de byts i så fall ut mot digitala trygghetslarm.