Tungt S-namn stöttar Fyrens grannar

Oskarshamn Artikeln publicerades
 Torgny Nilsson föreslår att Yvonne Bergvall och tekniska nämnden tänker om gällande parkeringar vid Fyren.
Foto: Roger Carlsson
Torgny Nilsson föreslår att Yvonne Bergvall och tekniska nämnden tänker om gällande parkeringar vid Fyren.

Mannen som riksdagsledamoten Laila Naraghi (S) kallar sin partifarfar, Torgny Nilsson, har lämnat in ett förslag till tekniska nämnden gällande parkeringsplatserna vid Fyren.

Det var i veckan som Nils-Erik Fröjd ondgjorde sig över att den lilla vägstumpen, angöringen, vid Fyren utanför Forum stängts av och gjorts om till parkering. Där har åtta parkeringsplatser anlagts för att avlasta torgparkeringarna.

Nödvändiga platser för handeln och stadens besökare sas det från kommunalt håll medan Fröjd menar att det redan innan allt som oftast bara var halvfullt på parkeringen intill Forum.

Dessutom har Fyren genom många år varit den naturliga samlingsplatsen för många föreningars bussturer. I frågan om bussresenärer fick han till viss del stöd av Forums Martin Bernsholt.

Till råga på allt menar Fröjd att området förfulats. Istället för planteringar är där nu bara sten och betong. Kommunen säger i sin tur att betongen bara är en tillfällig lösning och ska ersättas med staket som binder ihop området.

Nil-Erik Fröjds kritik mot de nya parkeringsplatserna vid Fyren får nu stöd.
Nil-Erik Fröjds kritik mot de nya parkeringsplatserna vid Fyren får nu stöd.

Torgny Nilsson vill att angöringen vid Fyren öppnas upp igen, det är bara betongklumpar som kan lyftas bort. Därmed kan bussar återigen stanna och släppa av och på resenärer. Nilsson menar att det varit en ändamålsenlig och bekväm angöring för resenärer till och från staden.

Som ersättning för de åtta platserna föreslår Torgny Nilsson att bergsknallen på parkeringen som vätter mot Kyrkogårdsgatan sprängs bort och då kan säkerligen fem platser till anläggas.