Underskottet för skolan kan bli ännu högre

Oskarshamn Artikeln publicerades
Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden
Foto: Roger Carlsson
Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden

Att fler elever väljer skolor i en annan kommun och att antalet barn i förskolan ökar varje månad är de främsta orsakerna till att bildningsnämndens underskott beräknas blir högre än väntat. Det handlar om drygt en halv miljon kronor till.

I delårsbokslutet som gäller för årets första åtta månader är nämndens resultat 11,3 miljoner. I maj beräknades underskottet landa på 1,8 miljoner kronor vid året slut men nu visar prognosen ett underskott på 2,4 miljoner kronor.

– Det är en försämring, förutom tekniska saker som inte visar rätt siffror i systemet är det framförallt en kostnad som ökar. Det är den interkommunala ersättningen, säger Anton Sejnehed (S) ordförande i bildningsnämnden.

Det är en avgift som Oskarshamns kommun får betala för de elever som väljer att läsa på en annan skola, antingen på en friskola eller på en skola i en annan kommun. Framförallt handlar det om gymnasieelever och för Oskarshamn del om elever som väljer Etec eller en av skolorna som tillhör Kalmarsunds gymnasieförbund.

I år var det fler elever som valde en annan skola, samtidigt har avgifterna höjt. Kalmarsunds gymnasieförbund har höjt avgiften

– Det är både något fler elever och det är dyrare per elev. Det är därför det sticker iväg.

Att barnen i kommunens förskolor blir fler påverkar också. Antalet barn ökar hela tiden.

– Vi har nytt rekord varje månad i antal barn jämfört med samma månad förra året.

Diskussioner pågår hela tiden, på alla nivåer, på vad som kan göras för att minska underskottet.

– Vi kommer inte vidta några drastiska beslut men vi tittar på var vi kan göra.

Samtidigt pågår arbetet med att genomföra handlingsplanen 2020 för en besparing på elva miljoner kronor. Den innehåller 18 olika punkter och flera av dem håller på att verkställas.

Punkten som handlar om att sänka föreningsbidrag är redan genomförd. BK Bore i Figeholm är en av föreningarna som får mindre pengar. Beslutet om att lägga ner Xperiment i Kulturhuset är taget men det har inte avvecklats än.

– Arbetet pågår med att ta fram en plan för avvecklingen och hur den ska gå till, säger Anton Sejnehed.

De andra punkterna i handlingsplanen är också påbörjade. Beslut är fattade men inte verkställda.

Vid nästa sammanträde i november kommer bildningsnämnden ta beslut om en minskning av elevpengen och det riskerar att få stora konsekvenser i skolan.