Varnar för farlig trafikmiljö för bussresenärer

Oskarshamn Artikeln publicerades

Det går för fort i korsningen Spetsmejselvägen/Flatmejselvägen menar en kommuninvånare och kommunen håller med.

Korsningen ligger vid väg 650 och där är det tillåtet 70 km/h. Invid korsningen finns också busshållplatser på vardera sida. Sträckan beskrivs som välanvänd med stundtals tung trafik. Sommartid är det många turister längs sträckan, både i bil och på cykel.

Kommuninvånaren vill att hastigheten sänks till 50 km/h så trafikmiljön blir tryggare och undrar om kommunen kan hjälpa till med det eller hur man ska gå vidare i frågan.

Kommunens trafikingenjör Lars-Ivar Fellt håller med om att det är en korsning med för hög fart med tanke på trafik och hållplatser där. Men kommunen är inte väghållare utan Trafikverket. Det är Trafikverket som avgör vilken hastighet som ska vara på sträckan och det är till det som frågan ska ställas.