Vill införa sökningar efter droger på skolorna

Oskarshamn Artikeln publicerades

 

Sverigedemokraterna vill att kommunen ska samverka med polisen för att minska droganvändandet bland unga.
Foto: Fredrik Persson
Sverigedemokraterna vill att kommunen ska samverka med polisen för att minska droganvändandet bland unga.

Regelbundna sökningar efter droger på högstadieskolorna och gymnasiet, det skulle Sverigedemokraterna vilja se i Oskarshamns kommun.

Sverigedemokraterna vill att kommunen tillsammans med polisen genomför tester och kontroller bland ungdomar för att förhindra att droganvändandet kryper ner i åldrarna.

I en motion till kommunstyrelsen skriver partiet att droger kan påverka hela samhället, Konsekvenserna av droganvändning kan vara icke fullgjord skolgång, svårigheter att få en anställning, kriminalitet och våld.

SD tar upp att kommunen måste arbeta aktivt för att motverka att ungdomar får tillgång till narkotika och en del av det arbetet kan vara att ha rea kontroller på skolorna.

Nybro nämns som ett exempel på kommuner där drogtestet görs. Det har gett positiva reaktioner från elever, medarbetare och polis. I Kalmar har man använt narkotikahundar.

Samtidigt menar partiet att det är viktigt att hitta en bra balans för att eleverna inte ska uppleva kontrollerna som påtvingande eller kränkande.

SD föreslår att det ska beslutas att kommunen skyndsamt ska inleda en dialog med polisen för att kunna införa regelbundna sök och kontroller på kommunens högstadieskolor och Oscarsgymnasiet.