TT-Inrikes

Massi Fritz bröt mot god advokatsed

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Advokat Elisabeth Massi Fritz använde anställningsavtal som strider mot god advokatsed, och försvårade Advokatsamfundets granskning av henne. Däremot frias hon från anklagelserna om saltade räkningar. I slutet av augusti varnades advokat Elisabeth Massi Fritz av Advokatsamfundet.(TT)

I slutet av augusti varnades advokat Elisabeth Massi Fritz av Advokatsamfundet. Skälen till detta är två, enligt beslutet som nu är offentligt. Dels använde hon sig av anställningsavtal där medarbetare som slutade tvingades lämna kvar klienter hos Massi Fritz advokatbyrå. Dels försvårade hon allvarligt disciplinnämndens handläggning av ärendet som rörde henne.

– När det gäller anställningsavtalen har hon agerat på ett sådant sätt att det sätter det fria advokatvalet ur spel. Det strider mot god advokatsed och det har hon haft för ett stort antal anställda, säger Anne Ramberg, generalsekreterare på Advokatsamfundet.

Ingen överdebitering

– Sedan har nämnden också tyckt under handläggningen av disciplinärendet att hon obstruerat och allvarligt försvårat nämndens handläggning och samfundets tillsyn. Det är väldigt allvarligt, fortsätter hon.

  Däremot slipper Massi Fritz påföljd i den del som rörde anklagelser om att hon uppmanat medarbetare att begära betalning för arbete som inte utförts. Detta hittar nämnden inga säkra bevis för i sin utredning.

  – Varken överdebitering eller saltade räkningar läggs henne till last. Där har man inte funnit någonting som strider mot god advokatsed, konstaterar Massi Fritz advokat Monique Wadsted.

  Vad gäller anställningsavtalen uppger Wadsted att de aldrig tillämpats och därmed inte heller haft någon egentlig effekt.

  – Elisabeth Massi Fritz byrå är helt överbelamrad med arbete. Det finns inget ekonomiskt incitament för henne att försöka hålla kvar klienter när olika anställda lämnat verksamheten, säger Wadsted.

  Sedan en tid är anställningsavtalen utbytta och innehåller inte längre de kritiserade formuleringarna.

  Djupt oenig

  Nämnden var "djupt oenig". Fyra ledamöter och generalsekreteraren ville helt utesluta Massi Fritz ur samfundet. För att uteslutning ska ske krävs sex ledamöter.

  – Vi hade ytterligare kritik mot henne, bland annat uppmaningarna att lägga på tid som var uttryckliga, att hon hade bristande tidrapportering avseende sig själv och att hon hade ett ansenligt antal nedsättningar med stora belopp. Vi tyckte att hon skulle fällas för detta med, säger Ramberg.

  Wadsted framhåller samtidigt att både ordföranden och vice ordföranden inte ville utesluta Massi Fritz.

  – Det är mycket erfarna advokater med väldigt hög etisk kompass. Man ska inte glömma bort det, säger hon.

  Påföljden blev den högsta straffavgiften på 50 000 kronor. Det är mycket ovanligt med en så hög straffavgift, enligt Ramberg sker det högst en gång per år.

  Massi Fritz kan själv inte överklaga beslutet. Justitiekanslern har däremot möjlighet att överklaga till Högsta domstolen.